Cookie- en privacybeleid

COOKIEVERKLARING

 
1. Het gebruik van cookies
 
www.kunstkamer.online maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
 
Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.
 
 
2. Toestemming voor het gebruik van cookies
 
Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.  
 
 
3. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen


Wij gebruiken de volgende type cookies:
 

 • Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. 

 • Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

  • het aantal unieke bezoekers

  • hoe vaak gebruikers de site bezoeken

  • welke pagina’s gebruikers bekijken

  • hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken

  • bij welke pagina bezoekers de site verlaten 

 • Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden, zoals:

  • welke pagina's je hebt bekeken

  • hoe lang je op een bepaalde pagina bent gebleven

  • bij welke pagina je de site hebt verlaten

 • Eigen Tracking cookies: hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.  

                                                                                                    

 
4. Je rechten met betrekking tot je gegevens


Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en wissing van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via info@kunstkamer.online. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
 
5. Cookies blokkeren en verwijderen
 
Je kunt cookies te allen tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website.
  
Wees er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. 

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan.
Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Safari op smart phone
Safari op Mac
 
6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies


De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@kunstkamer.online. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

 
7. Slotopmerkingen


Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.   

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@kunstkamer.online.
 
15 februari 2020

 

 


PRIVACYVERKLARING
 
 
Kunstkamer Wijdemeren VOF respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
 
Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Website (hierna ook “De website”): www.kunstkamer.online
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Kunstkamer Wijdemeren VOF, gevestigd te Herenweg 73, 3625AC Breukeleveen, kvk-nummer: 74989367.

Artikel 2 – Verwerkingen, verwerkingsgronden- en doeleinden 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u, indien aan de orde voor het verwerken van uw vragen en opmerkingen die u instuurt via het online contactformulier, en indien u zich hiervoor heeft ingeschreven, het versturen van de nieuwsbrief van Galerie Wijdemeren en/of Stock & CO en/of Kunstkamer Online.  
 

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 

Uw gegevens worden verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, namelijk toestemming. Het geven van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens is geen wettelijke of contractuele verplichting. Indien u gebruik maakt van de website, wordt u geacht toestemming te geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens middels:

 • Cookies (zie voor informatie over het gebruik van cookies door de website onze “cookieverklaring”);

 • Behandelen van uw vragen en opmerkingen die u instuurt via het online contactformulier.


Wanneer u zich inschrijft bij onze nieuwsbrief hebben wij uw gegevens (uw naam en e-mailadres) opgeslagen in MailChimp. Hun privacyverklaring vindt u hier. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor het versturen van nieuwsbrieven, en zullen deze nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekken. U kunt u ook altijd afmelden voor onze nieuwsbrief.


Artikel 3 – Ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden ontvangen door Kunstkamer Wijdemeren VOF en de volgende externe verwerkers: SOS voor ontwerp en beheer van de website en Compumark voor het bijhouden van onze netwerken en beveiliging van onze servers.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan een derde land.


Artikel 4 – Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Persoonsgegevens die bij ons binnen komen via de website, of het contactformulier op de website worden overeenkomstig de regelgeving omtrent het bewaren van administratie bewaard tot 7 jaar. We bewaren uw persoonsgegevens in MailChimp totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.


Artikel 5 – Geautomatiseerde besluitvorming

Er wordt door Kunstkamer Wijdemeren VOF geen geautomatiseerde besluitvorming toegepast.


Artikel 6 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft het recht op:

 • Inzage in uw persoonsgegevens;

 • Beperking en rectificatie van uw persoonsgegevens;

 • Gegevensoverdraagbaarheid en gegevenswissing;

 • Het indienen van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 
U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@kunstkamer.online. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

U kunt tevens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door Kunstkamer Wijdemeren VOF. Kijkt u voor meer informatie hierover op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient
 
Artikel 7 – Beveiligingsmaatregelen

Kunstkamer Wijdemeren VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kunstkamer.online.

Overige bepalingen omtrent het gebruik van de website


Artikel 8- Toegang tot de website
 
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  
 
Artikel 9 - De content van de website  
 
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.
 

Artikel 10 - Het beheer van de website
 
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website;
alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette;
de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 11 - Verantwoordelijkheden

De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
 
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet;
vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
 
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 
 
Artikel 12 - Commerciële aanbiedingen
 
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@kunstkamer.online.
 
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 
 
 
Artikel 13 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

 
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Artikel 14 - Toepasselijk recht
 
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 
 
Artikel 15 - Contact


Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u contact met ons opnemen via info@kunstkamer.online.

KUNSTKAMER-ONLINE

A:   Angstelkade 2A

3631 NA Nieuwersluis

T:   06-41277246 / 06-53222156

E:  info@kunstkamer.online

Op afspraak te bezoeken:
DINSDAG:
 10.00-15.00 uur

ZATERDAG: 10.00-15.00uur

Andere dagen in overleg.

Ontvang onze nieuwsbrief!
KUNSTKAMER-ONLINE

A:   Angstelkade 2A, unit 1.20

3631 NA Nieuwersluis

Bedrijventerrein Angstelkade, gebouw Stock&CO

E:  info@kunstkamer.online

Op afspraak te bezoeken:
DINSDAG:
 10.00-15.00 uur

ZATERDAG: 10.00-15.00uur

Andere dagen in overleg.

Ontvang onze nieuwsbrief!

© 2020 Kunstkamer Wijdemeren VOF

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon